Jurand Kuśmierczyk i Dawid Nowak ponownie wśród najzdolniejszych